Салон автомобиля на польский — Русский-Польский | Glosbe

салон автомобиля в польский

Wnętrze samochodu wypełnił utwór jednego z ulubionych zespołów Theo, popularnej koreańskiej grupy jag.

Когда мы ехали по Западному проспекту, мне вдруг захотелось, чтобы ее тело заключило в объятия салон автомобиля.

На улице было три градуса ниже нуля, но отопление работало прекрасно, и по салону автомобиля разливалось ровное тепло.

Na dworze było minus trzy, ale ogrzewanie działało znakomicie, w samochodzie panowało przyjemne ciepło.

Голос Ольги Поповой заполнил салон автомобиля, Антон слушал с закрытыми глазами и вспоминал то, что видел.

Głos Olgi Popowej wypełnił wnętrze samochodu, Anton słuchał z zamkniętymi oczami i przypominał sobie to, co widział.

Температура в салоне автомобиля была куда выше, чем на улице, и достигала градусов тридцати пяти по Цельсию.

W aucie temperatura była jeszcze o kilka stopni wyższa niż na zewnątrz, czyli wynosiła około 35 stopni Celsjusza.

Изменения в салоне автомобиля ограничились использованием чёрной пластиковой верхней части приборной панели и нового корпуса рулевой колонки.

Zmiany wnętrza pojazdu ograniczone zostały do zastosowania wykonanego z plastiku, czarnego pokrycia górnej części deski rozdzielczej oraz nowej obudowy kolumny kierowniczej.

Просто-таки в одной «постели», правда, в качестве постели выступал салон автомобиля и подмосковный лесок.

На самом деле ей нравилось вот так мчаться по шоссе, с открытыми окнами и громкой музыкой в салоне автомобиля.

Если у вас дома или в салоне автомобиля стереоаппаратура установлена на такую громкость, что вы не слышите собеседника, то, скорее всего, это вредно для вашего слуха.

Gdyby sprzęt audio w samochodzie lub mieszkaniu zagłuszał normalną rozmowę, byłby to sygnał, że twój słuch jest w niebezpieczeństwie.

Исследуя один новый автомобиль, ученые из Института здоровья префектуры Осака обнаружили, что концентрация вредных веществ в салоне автомобиля в 34 раза превышает предел, установленный для помещений Министерством здравоохранения и социального обеспечения.

Naukowcy pracujący w Instytucie Zdrowia Publicznego Prefektury Osaka odkryli, że stężenie szkodliwych substancji w jednym z nowych samochodów było aż 34 razy wyższe od normy ustalonej dla budownictwa przez japońskie Ministerstwo Zdrowia.

Польско-русский словарь автомобилиста

Польско-русский словарь автомобилиста

Польско-русский словарь автомобилиста пригодится тем украинцам и другим русскоязычным людям, которые планируют приобрести автомобиль в Польше. Он содержит основные слова, словосочетания, термины, которые встречаются на специализированных сайтах и которые неплохо выучить для общения с потенциальным продавцом автомобиля.

benzyna бензин
błotnik крыло, арка
bezwypadkowy не участвовал в ДТП
czujnik датчик
dostęp доступ
drzwi двери
hamulec тормоз
hamowania торможение
feldza колесный диск
fotel сидение
karty pojazdu технический паспорт
klocky hamolcowe тормозные колодки
kierownica рулевое колесо
koło колесо
kurtyna powietrzna воздушная подушка
liczba количество
lusterko зеркало
moc мощность
maska капот
nadwozie, karoseria кузов
na chodzie на ходу
nakrętka гайка
napęd привод
olej napędowy дизельное топливо
samochód автомобиль
silnik двигатель
opony покрышки
paliwo топливо
pojazd транспортное средство
pojemność skokowa объем двигателя
posiada обладает
producent производитель
przebieg пробег
reflektory soczewkowe фары линзовые
shyba стекло
skrzynia biegów коробка передач
średnie spalanie средний расход топлива
sprężyny zawieszenia пружины подвески
tapicerka обивка
wyposażenie оснащение
wyposażony оснащенный, оборудованный
umowa kupna-sprzedaży договор купли-продажи
właściciel собственник
zadbany ухоженный
zawieszenia подвеска

Напоминаем, что на нашем сайте появился надежный и точный калькулятор растаможки автомобиля! Не забудьте им воспользоваться!

Русско-польский разговорник

Польский — один из крупнейших славянских языков и самый крупный западнославянский язык, на котором говорят около 40 миллионов человек. Помимо Польши, польский используется во многих странах Европы: Франции, Германии, Чехии, Литвы, Украины, России, Латвии и Словакии. Также носители языка есть в некоторых странах Америки и в Австралии. Ударение в польском языке падает на предпоследний слог. Этот нюанс важен для начинающих изучение, чтобы понять, как правильно произнести фразу.

Путешественнику, который собирается в другую страну, могут пригодиться часто используемые выражения и слова. Если на изучение польского языка не остается времени, можно и нужно взять с собой разговорник с польским переводом и транскрипцией. Он станет хорошим подспорьем, когда нужно объяснить поляку, что вы хотите. В отличие от словаря выражения в нем упорядочены по темам.

Общие и стандартные фразы

За границей базовые фразы выручат в разных ситуациях, а также помогут находить общие темы с собеседником. С их помощью вы выразите благодарность, несогласие с чем-либо или озвучите просьбу.

Русский — Польский — Произношение

 • Заранее благодарю — Z góry dziękuję — З гу́ры дзеньку́е
 • Да — Tak — Так
 • Да, конечно — Tak, pewnie — Так, пэ́вне
 • Нет — Nie — Не
 • Не понял — Nie rozumiem — Не розу́мем
 • Спасибо — Dziękuję — Дзеньку́е
 • Огромное вам спасибо — Dziękuję bardzo — Дзеньку́е ба́рдзо
 • Пожалуйста — Proszę — Про́шэ
 • До свидания — Do widzenia — До видзэ́ня
 • Очень приятно — Bardzo miło mi — Ба́рдзо ми́ло ми
 • Извините — Przepraszam — Пшэпра́шам
 • До скорой встречи — Do zobaczenia wkrótce — До зобачэ́ня вкру́тцэ
 • Объясните мне, пожалуйста — Wyjaśnij mi proszę — Выя́сьний ми про́шэ
 • Могу ли я войти? — Czy mogę wejść? — Чы мо́гэ вэ́йсьць?
 • Не могли бы вы помочь мне? — Czy mógłbyś mi pomóc? — Чы му́глбысь ми по́муц?
 • Чем я могу помочь? — Jak mogę pomóc? — Як мо́гэ по́муц?
 • Пожалуйста, дайте мне — Proszę, daj mi — Про́шэ, дай ми
 • Говорите медленнее — Proszę mówić wolniej — Про́шэ му́виць во́льней
 • Могу я встретиться с…? — Czy mogę spоtkać się z. — Чы мо́гэ спо́ткаць се з.
 • Спасибо за гостеприимство — Dzięki za gościnę — Дзе́ньки за госьци́нэ
 • Спасибо за ваше внимание — Dziękuję za uwagę — Дзеньку́е за ува́гэ
 • Как это называется по-польски? — Jak to się nazywa po polsku? — Як то се назы́ва по по́льску?
 • Я согласен — Zgadzam się — Зга́дзам се
 • Я подумаю — Pomyślę — Помы́сьле
 • Я в порядке — Jestem w porządku — Е́стэм в пожо́ндку
 • Нет, я не хочу — Nie, nie chcę — Не, не хцэ́
 • К сожалению, я не могу — Niestety nie mogę — Несте́ты не мо́гэ
 • Извините, у меня есть важные дела — Przepraszam, mam ważne sprawy — Пшепра́шам, мам ва́жне спра́вы
 • Мне все равно — Mi wszystko jedno — Ми вшы́стко е́дно
 • Я против — Jestem przeciw — Е́стэм пшэ́цив
 • Я не против — Nie mam nic przeciwko — Не мам ниц пшэци́вко
 • Я еще не знаю — Jeszcze nie wiem — Ешчэ не вем
 • Я не помню — Nie pamiętam — Не паме́нтам
 • Я плохо понимаю польский — Nie rozumiem dobrze polskiego — Не розу́мем до́бжэ польске́го
 • Вы говорите по-русски или по-английски? — Pan/Pani mówi po rosyjsku czy angielsku? — Пан/пани му́ви по росы́йску чы анге́льску?

Приветствия и обращения

Большинство разговоров начинается с приветствия. В Польше не принято приветствовать незнакомого человека словом Cześć, потому что так говорят только друзьям или хорошим знакомым. Этим словом также можно попрощаться.

Русский — Польский — Произношение

 • Привет — Witam — Ви́там
 • Привет — Cześć — Чэсьць
 • Доброе утро — Dzień dobry — Дзень до́бры
 • Добрый день — Dzień dobry — Дзень до́бры
 • Добрый вечер — Dobry wieczór — До́бры ве́чур
 • Рад видеть тебя — Dobrze cię widzieć — До́бжэ це ви́дзець
 • Как дела? — Jak się masz? — Як се маш?
 • Добро пожаловать! — Witamy! — Вита́мы!
 • Рад познакомиться с вами — Miło poznać Pana/Pani — Ми́ло по́знаць Пана/Пани
 • Меня зовут — Nazywam się — На́зывам се
 • Как вас зовут? — Jak się Pan/Pani nazywa? / Jak masz na imię? — Як се Пан/Пани назы́ва? /Як маш на и́ме?
 • Вы понимаете меня? — Czy Pan/Pani mi rozumie? — Чы Пан/Пани ми розу́ме?
 • Пожалуйста, повторите — Proszę powtórzyć — Про́шэ повту́жыць
 • Я не понимаю — Nie rozumiem — Не розу́мем
 • Позволь мне уйти — Pozwól mi odejść — Позву́ль ми о́дэйсць
 • Приятного аппетита — Smacznego — Смачнэ́го
 • Увидимся завтра — Do zobaczenia jutro — До зобачэ́ня ю́тро
 • До скорой встречи — Do zobaczenia wkrótce — До зобачэ́ня вкру́тцэ
 • Можно вас спросить? — Czy mogę spytać Pana/Pani? — Чы мо́гэ спы́таць Па́на/Па́ни?
 • Господин — Pan — Пан
 • Госпожа — Pani — Па́ни
 • Молодой человек/юноша — Młodzież — Мло́дзеж
 • Девушка — Dziewczyna — Дзи́вчына
 • Я из России — Jestem z Rosji — Е́стэм з Ро́сыи
Читать статью  7 самых роскошных салонов автомобилей в мире

Дата и время

Русский — Польский — Произношение

 • Какое сегодня число? — Jaka jest dziś data? — Яка ест дзись да́та?
 • Один — Jeden — Е́дэн
 • Два — Dwa — Два
 • Три — Trzy — Тшы
 • Четыре — Cztery — Чтэ́ры
 • Пять — Pięć — Пенць
 • Шесть — Sześć — Шэсць
 • Семь — Siedem — Се́дэм
 • Восемь — Osiem — О́сем
 • Девять — Dziewięć — Дзе́венць
 • Десять — Dziesięć — Дзе́сенць
 • Одиннадцать — Jedenaście — Едэна́сьце
 • Двенадцать — Dwanaście — Двана́сьце
 • Двадцать — Dwadzieścia — Двадзе́сьця
 • Тридцать — Trzydzieści — Тшыдзе́сьци
 • Какой сегодня день недели? — Jaki jest dzisiaj dzień tygodnia? — Яки ест дзи́сяй дзень тыго́дня?
 • Понедельник — Poniedziałek — Понедзя́лэк
 • Вторник — Wtorek — Вто́рэк
 • Среда — Środa — Сьро́да
 • Четверг — Czwartek — Чва́ртэк
 • Пятница — Piątek — Пё́нтэк
 • Суббота — Sobota — Собо́та
 • Воскресенье — Niedziela — Недзе́ля
 • Во сколько мне приехать? — O której godzinie mam byc? — О кту́рэй годзи́не мам быць?
 • Во сколько начало . — O której to się zaczyna . — О кту́рэй то се зачы́на .
 • В четыре часа дня — O czwartej po południu — О чва́ртэй по полу́дню
 • Восемь часов утра — Ósma godzina — У́сма годзи́на
 • Как долго времени это займет? — Jak długo to zajmie? — Як длу́го то за́йме?
 • Как долго вы меня ждете? — Jak długo Pan/Pani na mnie czeka? — Як длу́го Пан/Пани на мне чэ́ка?
 • Я жду полчаса — Czekam pół godziny — Чэ́кам пул годзи́ны
 • Пятнадцать минут — Piętnaście minut — Пентна́сьце ми́нут
 • Который час? — Która jest godzina? — Кту́ра ест годзи́на?
 • Когда? — Kiedy? — Ке́ды?
 • На этой неделе — W tym tygodniu — В тым тыго́дню
 • На прошлой неделе — W ubiegłym tygodniu — В убе́глым тыгодню
 • Каждый день — Codziennie — Цодзе́нне
 • Весной — Na wiosnę/wiosną — На вё́снэ/вё́сноу
 • Зимой — W zimie — В зи́ме
 • Осенью — Jesienią — Есе́нёу
 • Летом — Latem/w lecie — Ля́тэм/в лэ́це
 • Сейчас — Teraz — Тэ́раз
 • Недавно — Ostatnio — Оста́тнё
 • В каком году? — W którym roku? — В кту́рым ро́ку?
 • Год назад — Rok temu — Рок тэ́му
 • Два года назад — Dwa lata temu — Два ля́та тэ́му
 • Январь — Styczeń — Сты́чэнь
 • Февраль — Luty — Лю́ты
 • Март — Marzec — Ма́жэц
 • Апрель — Kwiecień — Кве́цень
 • Май — Maj — Май
 • Июнь — Czerwiec — Чэ́рвец
 • Июль — Lipiec — Ли́пец
 • Август — Sierpień — Се́рпень
 • Сентябрь — Wrzesień — Вжэ́сень
 • Октябрь — Październik — Пазьдзе́рник
 • Ноябрь — Listopad — Листо́пад
 • Декабрь — Grudzień — Гру́дзень

Прибытие в страну

Русский — Польский — Произношение

 • Загранпаспорт — Międzynarodowy paszport — Мендзынародо́вы па́шпорт
 • Виза — Wiza — Ви́за
 • Где я могу получить багаж? — Gdzie mogę dostać mój bagaż? — Гдзе мо́гэ до́стаць му́й багаж?
 • Мой багаж поврежден — Mój bagaż jest uszkodzony — Му́й ба́гаж ест ушкодзо́ны
 • Некоторые вещи отсутствуют — Brakuje niektórych rzeczy — Браку́е некту́рых жэ́чы
 • Могу ли я арендовать здесь машину? — Czy mogę tu wypożyczyć samochód? — Чы мо́гэ ту выпожы́чыць самоху́д?

В аэропорту

Русский — Польский — Произношение

 • Зал прилета — Hala przylotów — Ха́ла пршылёту́в
 • Зал вылета — Hala odlotów — Ха́ла одлёту́в
 • Где терминал для международных рейсов? — Gdzie jest terminal dla lotów międzynarodowych? — Гдзе ест тэрми́наль для лё́тув мендзынародо́вых?
 • Где терминал для внутренних рейсов? — Gdzie jest terminal dla lotów krajowych? — Гдзе ест тэрми́наль для лё́тув краё́вых?
 • Где я могу получить информацию о рейсах? — Gdzie mogę dowiedzieć się o lotach? — Гдзе мо́гэ дове́дзиць се о лё́тах?
 • Ручная кладь — Bagaż podręczny — Ба́гаж подрэ́нчны
 • Пожалуйста, помогите мне с чемоданом — Proszę, pomóż mi z walizką — Про́шэ, по́муж ми з вали́зкоу
 • Можно ли взять эту сумку в салон? — Czy mogę zabrać tę torbę do salonu? — Чы мо́гэ за́браць тэ то́рбэ до са́лёну?
 • Где находится комната матери и ребенка? — Gdzie jest pokój matki i dziecka? — Гдзе ест поку́й ма́тки и дзе́цка?
 • Наш рейс задерживается? — Czy nasz lot jest opóźniony? — Чы наш лёт ест опу́знёны?
 • Когда мой рейс? — Kiedy mój lot? — Ке́ды му́й лёт?
 • Можно мне место у окна? — Poproszę miejsce przy oknie? — Попро́шэ ме́йсцэ пшы о́кне?
 • Сколько стоит билет до Гданьска? — Ile kosztuje bilet do Gdańska? — И́ле ко́штуе би́лет до Гда́ньска?
 • Я бы хотел забронировать место на самолет до … — Chciałbym zarezerwować miejsce w samolocie do . — Хця́лбым зарэзэрво́ваць ме́йсцэ в само́лёце до …
 • Где мне зарегистрироваться? — Gdzie mam się zgłosić do rejestracji? — Гдзе мам се згло́сиць до рэестра́цъи?
 • Сколько я должен заплатить за перевес багажа? — Ile powinienem zapłacić za nadbagaż? — И́ле повине́нэм заплациць за надба́гаж?
 • Где взять багажную тележку? — Gdzie mogę dostać wózek bagażowy? — Гдзе мо́гэ до́стаць ву́зэк багажо́вы?
 • Сколько жидкости я могу взять на борт? — Ile płynu można zabrać ze sobą na pokład? — И́ле плы́ну можна забра́ць зэ собоу на по́клад?
 • Могу ли я обменять свой билет? — Czy mogę zmienić bilet? — Чы мо́гэ зме́ниць би́лет?
 • Могу я поменяться с вами местами? — Czy mogę zamienić się z Panem/Pani miejscami? — Чы мо́гэ заме́ниць се з Па́нем/Пани мейсца́ми?
 • Можно что-нибудь попить / поесть? — Czy mogę dostać coś do picia / jedzenia? — Чы мо́гэ до́стаць цось до пи́ця / едзэ́ня?
 • Где бюро находок? — Gdzie jest biuro rzeczy znalezionych? — Гдзе ест бю́ро жэ́чы зналезё́ных?
 • Я пропустил свой рейс — Nie zdążyłem na samolot — Не здонжы́лэм на само́лёт

На вокзале

Русский — Польский — Произношение

 • Где касса? — Gdzie jest kasa biletowa? — Гдзе ест ка́са билето́ва?
 • Сколько стоит билет до…? — Ile kosztuje bilet do…? — И́ле кошту́е би́лет до…?
 • Есть билеты на завтра? — Czy są bilety na jutro? — Чы сон биле́ты на ю́тро?
 • Один билет до Щецина — Jeden bilet do Szczecina — Е́дэн би́лет до Щэци́на
 • Два билета до Вроцлава — Dwa bilety do Wrocławia — Два биле́ты до Вроцла́вя
 • И обратный билет — I bilet powrotny — И би́лет повро́тны
 • Нижняя полка — Dolna półka — До́льна пу́лка
 • Во сколько отправляется поезд? — O której godzinie odjeżdża pociąg? — О кту́рэй годзи́не одъе́жджа по́цёнг?
 • С какой платформы отправляется поезд в Щецин? — Z którego peronu odjeżdża pociąg do Szczecina? — З ктурэ́го перо́ну одъе́жджа по́цёнг до Щэци́на?
 • Где информационное бюро? — Gdzie jest biuro informacyjne? — Гдзе ест бю́ро информацы́йне?
 • Самый дешевый билет — Najtańszy bilet — Найта́ньшы би́лет
 • Купе — Przedział — Пшэ́дзял
 • Первый класс — Pierwsza klasa — Пе́рвша кла́са
 • Второй класс — Druga klasa — Дру́га кла́са
 • В поезде есть вагон-ресторан? — Czy w pociągu jest wagon restauracyjny? — Чы в по́цёнгу ест ва́гон рестаурацы́йны?
 • Камера хранения — Przechowalnia bagażu — Пшэхова́льня бага́жу
 • Где выход на платформу? — Gdzie jest wyjście na peron? — Гдзе ест вы́йсьце на пе́рон?
 • Где туалет? — Gdzie jest toaleta? — Гдзе ест тоале́та?
 • Где комнаты отдыха? — Gdzie są poczekalnie? — Гдзе сон почэка́льне?
 • Я хочу сдать билет — Chcę anulować ten bilet — Хцэ ану́лёваць тэн би́лет
 • Где выход в город? — Gdzie jest wyjście do miasta? — Гдзе ест вы́йсьце до мя́ста?
Читать статью  Маршрутки «Газель» нового поколения появились на улицах. Что у них в салоне?

Таможня и паспортный контроль

Русский — Польский — Произношение

 • Паспортный контроль — Kontrola paszportowa — Контро́ля пашпорто́ва
 • Таможенный досмотр — Kontrola celna — Контро́ля цэ́льна
 • Цель приезда — Cel przyjazdu — Цэль пшыя́зду
 • Я турист — Jestem turystą — Е́стэм туры́стоу
 • Я учусь в Польше — Studiuję w Polsce — Сту́дюе в По́льсце
 • Меня пригласил работодатель — Zostałem zaproszony przez mojego pracodawcę —Зоста́лэм запрошо́ны пшэз мое́го працода́вцэ
 • Я навещаю родственников — Odwiedzam krewnych — Одве́дзам крэ́вных
 • Я был приглашен — Byłem zaproszony — Бы́лэм запрошо́ны
 • Где взять бланк таможенной декларации? — Gdzie mogę otrzymać formularz zgłoszenia celnego? — Гдзе мо́гэ отшы́маць форму́ляж зглошэ́ня цэльнэ́го?
 • Пожалуйста, помогите мне заполнить этот документ — Proszę o pomoc w wypełnieniu tego dokumentu — Про́шэ о по́моц в выпэлне́ню тэ́го докумэ́нту
 • Я заполнил декларацию — Wypełniłem deklarację — Выпэлни́лэм дэклара́цье
 • У меня забронирован номер в отеле — Mam zarezerwowany pokój hotelowy — Мам зарэзэрвова́ны поку́й хотэ́лёвы
 • Я впервые в этой стране — To mój pierwszy raz w tym kraju — То му́й пе́рвшы раз в тым краю
 • Наличные есть, но не много — Маm kilka gotówka, ale niewiele — Мам ки́лька готу́вка, але неве́ле
 • Это мои личные вещи — To są moje rzeczy osobiste — То соу мое жэ́чы особи́стэ
 • У меня нет ничего запретного — Nie mam nic zabronionego — Не мам ниц забронёнэ́го
 • Сколько платить за лишний вес? — Ile zapłacić za nadwagę? — И́ле запла́циць за надва́гэ?
 • Я могу взять с собой сумку — Mogę zabrać ze sobą torbę — Мо́гэ за́браць зэ со́боу то́рбэ
 • Я из России — Jestem z Rosji — Е́стэм з Ро́сыи

Фразы про COVID-19

Русский — Польский — Произношение

 • Вот мой ПЦР-тест — Oto mój test PCR — О́то му́й тест ПЦР
 • Вот мой QR-код — Oto mój kod QR — О́то му́й код КуЭр
 • Социальная дистанция — Dystans społeczny — Ды́станс споле́чны
 • У меня есть маска и перчатки — Mam maskę i rękawiczki — Мам ма́ске и рейкави́чки
 • Я вакцинирован. Вот мой сертификат. — Jestem zaszczepiona. Oto mój certyfikat — Е́стем заще́пёна. О́то му́й цертыфы՛кат.

Транспорт: такси и автобусы

Русский — Польский — Произношение

 • Где можно купить билет? — Gdzie mogę kupić bilet? — Гдзе мо́гэ ку́пиць би́лет?
 • Сколько стоит проезд в автобусе? — Jaka jest opłata za przejazd w autobusie? — Я́ка ест опла́та за пшэ́язд в аутобу́се?
 • Какой автобус едет в центр города? — Który autobus jedzie do centrum? — Кту́ры ауто́бус е́дзе до цэ́нтрум?
 • На каком автобусе я могу доехать до площади …? — Jakim autobusem mogę dojechać do placu …? — Я́ким аутобу́сэм мо́гэ дое́хаць до пла́цу …?
 • Сколько стоит проезд до …? — Jaka jest opłata za przejazd do …? — Я́ка ест опла́та за пшэ́язд до …?
 • Дайте, пожалуйста, билет / два билета в … — Proszę о bilet / dwa bilety do … — Про́шэ о би́лет / два биле́ты до …
 • Сколько туда ехать? — Jak długo tam jechać? — Як длу́го там е́хаць?
 • Сколько остановок до …? — Ile przystanków do …? — И́ле пшыста́нкув до …?
 • Где я могу сесть на автобус до …? — Gdzie można pojechać autobusem do …? — Гдзе мо́жна пое́хаць аутобу́сэм до …?
 • Как часто ходят автобусы? — Jak często jeżdżą autobusy? — Як чэ́нсто е́жджоу аутобу́сы?
 • Подождите, пожалуйста — Proszę na mnie zaczekać — Про́шэ на мне зачэ́каць
 • Где здесь ближайшая стоянка такси? — Gdzie tu jest w pobliżu postój taksówek? — Гдзе ту ест в побли́жу по́стуй таксу́вэк?
 • Вы свободны? — Czy wolny? — Чы во́льны?
 • Отвезите меня . — Zabierz mnie . — За́беж мне .
 • По этому адресу — Na ten adres — На тэн а́дрэс
 • В центр города — Centrum miasta — Цэ́нтрум мя́ста
 • В гостиницу — Do hotelu — До хотэ́лю
 • На вокзал — Do dworca kolejowego — До дво́рца колеёвэ́го
 • В аэропорт — Do lotniska — До лётни́ска
 • В ресторан — Do restauracji — До рэстаура́цъи
 • Вы не могли бы ехать побыстрее? — Nie można jechać szybciej? — Не мо́жна е́хаць шы́бчэй?
 • Я опаздываю — Się spózniam — Се спу́зням
 • Прямо — Na wprost — На впрост
 • Налево — Na lewo — На лэ́во
 • Направо — Na prawo — На пра́во
 • Прошу остановиться — Proszę się tu zatrzymać — Про́шэ се ту затшы́маць
 • Сколько с меня? — Ile płacę? — И́ле пла́цэ?

Ориентация в городе

Поляки постарше помнят русский язык, но будут рады, если вы попытаетесь общаться с ними на их родном языке. Они помогут вам сориентироваться, в каком направлении идти, и подскажут, где находится нужное место. Молодежь чаще говорит по-английски.

Русский — Польский — Произношение

 • Где можно перекусить? — Gdzie można zjeść? — Гдзе мо́жна зъесьць?
 • Где ближайший ресторан? — Gdzie jest najbliższa restauracja? — Гдзе ест найбли́жша рэстаура́цъя?
 • Где ближайшая остановка автобуса? — Gdzie jest najbliższy przystanek autobusowy? — Гдзе ест найбли́жшы пшыста́нэк аутобусо́вы?
 • Это далеко отсюда? — Jest to daleko stąd? — Ест то дале́ко стонд?
 • Где находится …? — Gdzie jest …? — Гдзе ест…?
 • Станция метро — Stacja metra — Ста́цъя мэ́тра
 • Рынок — Rynek — Ры́нэк
 • Площадь — Plac — Плац
 • Музей — Muzeum — Му́зэум
 • Парк — Park — Парк
 • Набережная — Wał — Вал
 • Магазин — Sklep — Склеп
 • Кинотеатр — Kino — Ки́но
 • Кафе — Kawiarnia — Кавя́рня
 • Закусочная — Bar — Бар
 • Зоопарк — Ogród zoologiczny — О́груд зоологи́чны
 • Железнодорожный вокзал — Dworzec kolejowy — Дво́жэц колейо́вы
 • Автобусный вокзал — Dworzec autobusowy — Дво́жэц аутобусо́вы
 • Аптека — Apteka — Аптэ́ка
 • Больница — Szpital — Шпи́таль
 • Туристическое агентство — Biuro podróży — Бюро подру́жы
 • Отделение полиции — Posterunek policji — Постэру́нэк поли́цъи
 • Бульвар — Bulwar — Бу́львар
 • Банк — Bank — Банк
 • Опера — Opera — Опэ́ра
 • Винный магазин — Sklep monopolowy — Склеп монопо́лёвы
 • Улица . — Ulica . — Ули́ца .
 • Где здесь можно припарковать машину? — Gdzie można zaparkować samochód? — Гдзе мо́жна запарко́ваць само́худ?
 • Где здесь бензоколонка? — Gdzie tu jest stacja benzynowa? — Гдзе ту ест ста́цъя бэнзыно́ва?
 • Я должен идти прямо? — Czy powinienem iść prosto? — Чы повине́нэм исьць про́сто?
 • Мне повернуть налево? — Czy powinienem skręcić w lewo? — Чы повине́нэм скрэ́нциць в ле́во?
 • Мне повернуть направо? — Czy powinienem skręcić w prawo? — Чы повине́нэм скрэ́нциць в пра́во?

Гостиница и размещение в номере

Русский — Польский — Произношение

 • У Вас есть свободные номера? — Czy ma Рan/Pani jakieś wolne pokoje? — Чы ма Пан/Пани я́кесь во́льнэ по́кое?
 • Одноместный / двухместный номер — Jedno / dwuosobowy pokój — Е́дно / двуособо́вы по́куй
 • На каком этаже находится номер? — Na którym piętrze jest pokój? — На кту́рым пе́нтшэ ест по́куй?
 • Этот номер мне не нравится — Ten numer do mnie nie podoba — Тэн нумэр до мне не подоба
 • Сколько стоит номер . — Ile kosztuje pokój . — И́ле кошту́е по́куй
 • С завтраком — Ze śniadaniem — Зэ сняда́нем
 • Без завтрака — Bez śniadania — Бэз сняда́ня
 • С ванной — Z łazienką — З лазе́нком
 • Кондиционер — Klimatyzacja — Климатыза́цъя
 • Телевизор — Telewizor — Тэлеви́зор
 • Холодильник — Lodówka — Лёду́вка
 • Телефон — Telefon — Тэле́фон
 • Есть ли номер подешевле? — Czy jest pokój taniej? — Чы ест по́куй таней?
 • Во сколько завтрак? — O której śniadanie? — О кту́рэй сняда́не?
 • Завтрак в номер, пожалуйста — Śniadanie do pokoju, proszę — Сняда́не до поку́ю про́шэ
 • Ключ от номера … пожалуйста — Klucz do numeru . proszę — Ключ до нумэ́ру …, про́шэ
 • В моей комнате нет горячей воды — W moim pokoju nie ma gorącej wody — В мо́им поко́ю не ма горо́нцэй во́ды
 • Разбудите меня в …, пожалуйста — Obudź mnie . proszę — О́будзь мне …, про́шэ
 • Можно счет, пожалуйста — Proszę o rachunek — Про́шэ о раху́нэк
 • Я заплачу . — Zapłacę — Запла́цэ
 • Наличными — Gotówką — Готу́вкоу
 • Кредитной картой — Kartą kredytową — Картом крэдито́вом
 • Мне очень понравилось в вашем отеле — Bardzo podobała mi się hotel — Ба́рдзо подоба́ла ми се хо́тэль
 • Вызовите мне такси, пожалуйста — Czy mógłby Pan/Pani zamówić dla mnie taksówkę — Чы му́глбы Пан/Па́ни заму́виць для мне таксу́вкэ
Читать статью  Гламурная отделка и аксессуары для автомобиля

Покупки в магазине и на рынках

Русский — Польский — Произношение

 • Я просто смотрю — Tylko się rozglądam — Ты́лько се розглё́ндам
 • Сколько это стоит? — Ile to kosztuje? — И́ле то кошту́е?
 • Как дорого! — Jak drogie! — Як дро́ге!
 • Я могу это примерить? — Mogę przymierzyć?— Мо́гэ пшыме́жыць?
 • Я не знаю, какой у меня размер — Nie wiem, jaki mój rozmiar — Не вем, я́ки муй ро́змяр
 • У вас есть размер поменьше? — Czy są rozmiar mniejszy? — Чы соу ро́змяр мне́йшы?
 • У вас есть размер побольше? — Czy są rozmiar większy? — Чы соу ро́змяр ве́нькшы?
 • У вас есть другой цвет? — Czy jest inny kolor?— Чы ест и́нны ко́лор?
 • Где примерочная? — Gdzie jest przymierzalnia? — Гдзе ест пшымежа́льня?
 • Можно мне чек? — Czy mogę rachunek? — Чы мо́гэ раху́нэк?
 • Парфюмерия — Perfumy — Пэрфу́мы
 • Вы продаете …? — Czy można kupić …? — Чы мо́жна ку́пиць …?
 • Белье — Bielizny — Белизны
 • Носки — Skarpetki — Скарпэ́тки
 • Сувениры — Pamiątki — Памё́нтки
 • Одежда — Odzież — О́дзеж
 • Детская одежда — Ubranka dla dzieci — Убра́нка для дзе́ци
 • Обувь — Obuwie — Обу́ве
 • Молодой картофель — Nowe ziemniaki — Но́вэ земня́ки
 • Макароны — Makaron — Мака́рон
 • Фрукты и овощи — Owoce i warzywa — О́воцэ и важы́ва
 • Хлеб — Chleb — Хлэб
 • Молоко — Mleka — Мле́ка
 • Мясо — Mięsa — Ме́нса
 • Шоколад — Czekolada — Чэколя́да

Рестораны, кафе и бары, заказ еды

Сделать заказ на незнакомом языке сложно, но попробовать польскую национальную кухню все равно хочется. Общаться с официантом в ресторане или кафе можно по минимуму. Основные фразы при заказе еды и названия некоторых популярных блюд вы найдете в разговорнике.

Русский — Польский — Произношение

 • Завтрак / обед / ужин — Śniadanie / Obiad / Kolacja — Сняда́не / О́бяд / Коля́цъя
 • Официант / официантка — Kelner/kelnerka — Кэ́лнер / кэлне́рка
 • Меню, пожалуйста — Poproszę menu — Попро́шэ мэ́ни
 • Что вы нам порекомендуете? — Co proponujecie? — Цо пропонуе́це?
 • Бигос (охотничье рагу) — Bigos (gulasz myśliwski) — Би́гос (гу́ляш мысли́вски)
 • Судак по-польски — Sandacz polski — Са́ндач по́льски
 • Утка с яблоками — Kaczka z jabłkami — Ка́чка з ябка́ми
 • Флячки по-польски — Flaki po polsku — Фля́ки по по́льску
 • Голубцы — Gołąbki — Голо́нбки
 • Папская «Кремувка» (пирожное наполеон) — Papieska «Kremówka» — Папе́ска крэму́вка
 • Какие у вас фирменные блюда? — Jakie są wasze specjalności dania? — Я́ке соe ва́шэ спэцъяльно́сьци данъя?
 • Этот столик свободен? — Tej stolik jest wolny? — Тэй сто́лик ест во́льны?
 • У вас есть столик на улице (открытом воздухе)? — Czy macie stolik na zewnątrz? — Чы ма́це сто́лик на зэ́внонтш?
 • Я хотел бы забронировать столик — Chciałbym zarezerwować stolik — Хця́лбым зарэзэрво́ваць сто́лик
 • На двоих — Dla dwóch — Для двух
 • На троих — Dla trzech — Для тшэх
 • На четверых — Dla czterech — Для чтэ́рэх
 • Счёт, пожалуйста — Proszę o rachunek — Про́шэ о раху́нэк
 • Пожалуйста, принесите мне . — Proszę przynieść mi . — Про́шэ пшы́несць ми .
 • Красное вино — Wina czerwonego — Ви́на чэрвонэ́го
 • Белое вино — Białego wina — Бялэ́го ви́на
 • Розового вина — Wina różowego — Ви́на рожовэ́го
 • Минеральная вода — Woda mineralna — Во́да минэра́льна
 • Пиво — Piwa — Пи́ва
 • Лимонад — Lemoniadę — Лемоня́дэ
 • Кофе — Kawą — Ка́воу
 • Чай — Herbatą — Хэрба́том
 • Молочный коктейль — Napój mleczny — На́пуй млэ́чны
 • Стейк — Stek — Стэк
 • Рыба с овощами — Ryby z warzywami — Ры́бы з важыва́ми
 • Вареники — Pierogi — Перо́ги
 • Десерты — Desery — Дэсэ́ры
 • Мороженое — Lody — Лё́ды
 • У вас есть вегетарианские блюда? — Czy macie potrawy wegetariańskie? — Чы ма́це потра́вы вэгэтаръя́ньске?
 • Было очень вкусно — Było pyszne — Бы́ло пы́шнэ
 • У меня аллергия на … — Jestem uczulony na. — Е́стэм учу́лёны на.
 • Блюдо содержит…? — Czy danie zawiera…? — Чы да́не заве́ра…?
 • Арахис — Arachid — Ара́хид
 • Кунжут — Sezam — Сэ́зам
 • Яйцо — Jajko — Я́йко
 • Соя — Soja — Со́я
 • Молоко / лактоза — Mleko / laktoza — Мле́ко / лякто́за
 • Глютен — Gluten — Глю́тэн
 • Алкоголь — Alkohol — Алко́холь

Чрезвычайные ситуации, помощь

В современном мире экстренных ситуаций не избежать, они могут случиться внезапно. Тогда необходимо будет позвать на помощь и объяснить, что произошло.

Русский — Польский — Произношение

 • Помогите мне! — Pomóż mi! — По́муж ми!
 • Я не могу найти ребенка — Nie mogę znaleźć mojego dziecko — Не мо́гэ зна́лезць мое́го дзе́цко
 • Я потерял свой багаж — Zgubiłem mój bagaż — Згуби́лэм му́й ба́гаж
 • Я заблудился — Zgubiłem się — Згуби́лэм се
 • Меня обворовали — Zostałem okradziony — Зоста́лэм окра́дзёны
 • У меня украли кошелек — Mój portfel został skradziony — Му́й по́ртфэль зо́стал скра́дзёны
 • Вызовите, пожалуйста, врача — Proszę, wezwijcie lekarza — Про́шэ, вэзви́йце лека́жа
 • Я себя плохо чувствую — Źle się czuję / Jest mi niedobrze — Зле се чуё / Ест ми недо́бжэ
 • У меня болит голова — Mam bóle głowa — Мам бу́ле гло́ва
 • У меня расстройство желудка — Mam rozstrój żołądka — Мам ро́зструй жоло́ндка
 • У меня болит нога / рука — Mam chorą nogę / rękę — Мам хо́ро но́гэ / рэ́нкэ
 • Не трогайте меня! — Nie dotykaj mnie! — Не доты́кай мне!
 • Вызовите полицию! — Wezwać policję! — Ве́зваць поли́цье!
 • Пожар! — Ogień! — О́гень!
 • Прорыв воды — Przełomowa woda — Пшеломо́ва во́да
 • Держи вора! — Zatrzymacie złodzieja!— Затшыма́це злодзе́я!
 • Где здесь аварийный выход? — Gdzie jest wyjście awaryjne? — Гдзе ест вы́йсьце авары́йне?

В этом разговорнике может не быть подходящего слова или выражения, так как все ситуации сложно предвидеть. Собираясь в путешествие, вы можете скачать онлайн-переводчик, чтобы лишний раз не волноваться перед поездкой.

Источник https://glosbe.com/ru/pl/%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F

Источник https://polsha.in/polsko-russkij-slovar-avtomobilista/

Источник https://travelask.ru/poland/russko-polskiy-razgovornik

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: